2017 Yılı Sendika Üye Sayıları Belli Oldu

2017 Yılı Sendika Üye Sayıları Belli Oldu

2017 yılı memur sendika ve konfederasyonlarının üye sayıları belli oldu. Toplam sendikalı memur sayısı 72 600 azaldı.

2017 sendika ve konfederasyonların üye sayıları belli oldu. Bildirimde bulunan sendika sayılarına göre;

  • KESK’in üye sayısı 221 binden 167 bine,
  • Türkiye Kamu Sen’in üye sayısı 420 binden 395 bine,
  • BASK’ın üye sayısı 4 bin 655’ten 4 bin 200’e,
  • Hak-Sen’in üye sayısı 4 bin 200’den 3 bin 253’e,
  • Çalışan Sen’in üye sayısı 5 bin 499’dan 4 bin 548’e,
  • Tüm Memur Sen’in üye sayısı 7 bin 800’den 6 bin 500’e düştü.

Sadece iki konfederasyonun üye sayısı arttı. Memur Sen’in üye sayısı 956 binden 997 bine, Birleşik Kamu İş’in üye sayısı da 63 bin 990’dan 64 bin 248’e yükseldi.

Diğer taraftan toplam sendikalı üye sayısı, 1 milyon 756 binden 1 milyon 684 bine geriledi. Yani toplamda sendikalı üye sayısı 72 bin 600 azaldı.

Dosya No Kamu Görevlileri Konfederasyonlarının Unvanı 2016 yılı üye sayısı 2017 yılı Üye Sayısı
17 KESK

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

221.069 167.403
26 TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

420.220 395.250
52 MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

956.032 997.089
92 BASK

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.655 4.226
141 BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik Kamu İşqörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

63.990 64.248
142 HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

4.276 3.253
165 ÇALIŞAN-SEN

(Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu)

5.499 4548
203 TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

7.835 6531
274 ANADOLU-SEN

(Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

781 840
999 BAĞIMSIZ

(BAĞIMSIZ SENDİKALAR)

50.473 40935
Genel Toplam 1.756.934 1684323

 

Hizmet Kolunun Adı Toplam Kamu Görevlileri Sayısı Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2016 üye sayısı 2017 Üye Sayısı
Büro,

Bankacılık ve

Sigortacılık

Hizmetleri

271682 BES

(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK 16.206 10.679
TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 44.244 38380
BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası) MEMUR-SEN 69.954 74294
BÜRO HAK-SEN (Büro Çatışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 1281
BÜRO-İŞ

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 1731
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 463
OFİS BİR-SEN

(Türkiye Ofis Çalışanları Biıfiği Sendikası)

ÇALiŞAN-SEN 131
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 2939
HÜR-SEN

(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 14
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR-SEN 62
SİME-SEN

(Sivil Memuriar Sendikası)

BAĞIMSIZ 9733
KATİLIM BÜRO-SEN (Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 634
SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 6515
, ASİM-SEN

(Askeri İşyerlerinde Görevli Kamu Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ 959
MALİYE-SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 86
YARGIÇLAR SENDİKASI (Yaraıçlar Sendikası) BAĞIMSIZ 75
ANADOLU EKSEN BÜRO-SEN (Anadolu Eksen Adalet ve Büro Çalışanları Sendikası) ANADOLU-SEN 187
SAV-SEN

(Savunma Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 145
SİPER-SEN

(Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ 1407
YURT-AY BÜRO-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 56
MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 62
e-NÜFUS SEN (e-Nüfus Sendikası) BAĞIMSIZ 62
EKSEN BÜRO BİRSEN (Eksen Büro Çalışanları Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 18
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri 1158576 TÜRK EĞİTİM-SEN

(Türkiye Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN 210.951 201.282
EĞİTİM-SEN

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK 119.876 93.143
EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 402.171 420.149
TEM-SEN

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 860
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

(özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 569
ANADOLU EĞİTİM-SENDİKASİ (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) BASK 1060
ATAŞEN

(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 57
EĞİTİM-İŞ

(Eğitim ve Bilim Işgörenleri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 48993
TEÇ-SEN

(Tüm Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ 7564
EĞİTİM HAK-SEN

(Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 1000
AND-SEN

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK 164
EÇSEN

(Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ 15
TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Biriliği Sendikası) BAĞIMSIZ 39
BEÇ-SEN

(Bağımsız Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK 106
DES

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ 178
BİRLİK EĞİTİM-SEN

(Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN 287
BİLGEÇ

(Bilinçli ve Gelişime» Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 26
EĞİTİM SÖZ-SEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ 39
TEG-SEN

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 119
DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) ÇALIŞAN-SEN 6
METESEN

(Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ 348
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

(Bağımsız Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK 52
EĞİT-BİLSEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 58
SÖZ EĞİTİM-SEN

(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ 29
YENi-SEN

(Yeni Nesil Eğitim ve Silim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 51
EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 592
EĞİTİM İLKE-SEN

(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ 81
SAY-SEN

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 119
YURT EĞİTİM-SEN (Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 737
TÜM EĞİTİM-SEN

(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 169
ÖĞESEN

(öğretim Elemanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 941
TÖS

(Tüm Öğretmenler Sendikası)

BAĞIMSIZ 80
TÜM ÜNİ-SEN

(Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 122
MERKEZ EĞİTİM-SEN (Merkez Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 13
ÜNİ-PER-SEN

(Üniversite idari Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ 206
ANADOLU EKSEN

(Anadolu Eğitim Kurumlan Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN 238
OSMANLI EĞİTİM-SEN (Osmanh Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 76
İDEAL EĞİTİM-SEN

(İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 25
Sağlık ve

Sosyal

Hizmetler

524478 TÜRK SAĞLIK-SEN

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN 96.408 91.525
SES

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK 39.210 26.573
SAĞLİK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN 233.711 244.321
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 1038
SAĞLIK HAK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 517
TÜM SAĞLIK-SEN

(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 379
SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ 44
HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çatışanları Hizmet Sendikası) BAĞIMSIZ 33
SAĞLIK-SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ 211
GENEL SAĞLIK-İŞ

(Genel Sağlık ve Sosyal ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 2352
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR-SEN 703
BEYAZ-SEN

(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ 19
ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) ÇALIŞAN-SEN 356
KAMU SAĞLIK-SEN

(Kamu ve Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 53
EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 78
YURT-AY SAĞLIK-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 218
BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları BirSk Ve Dayanışma Sendikası) BAĞIMSIZ 1050
KESS

(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ 66
HAS SAĞLIK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası)

BAĞIMSIZ 28
MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 219
SAĞLIK ORDUSU-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası) BAĞIMSIZ 80
ONUR SAĞLIK-SEN

(Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 106
EKSEN SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası) ANADOLU-SEN 176
SAĞLİK-İLKE-SEN

(İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ 10
SAHİM-SEN

(Sağlık Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 275
Yerel Yönetim Hizmetleri 124871 TÜM BEL-SEN

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

KESK 26.588 22.356
TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu kamu Görevlileri SentSkası) TÜRKİYE KAMU-SEN 13.437 13.974
BEM-BİR-SEN

(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN 65.893 67.553
YEREL HAK-SEN

(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 84
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası) BASK 81
BELB İRSEN

(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Biriiqi Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN 35
TÜM YEREL-SEN

(Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 9962
YEREL BİRLİK-SEN

(Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK 51
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri 34133 TÜRK HABER-SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN 7.714 7.301
HABER-SEN

(Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)

KESK 2.891 2.238
BİRLİK HABER-SEN

(Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN 15.976 15.869
BAĞIMSIZ HABER-SEN

(Bağımsız Haberleşme ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK 432
HABER HAK-SEN

(Basın Yayın, İlerisim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 10
Kültür ve Sanat Hizmetleri 16913 TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (T ürkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 2.394 2.223
KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) KESK 4.165 3.540
KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 5.220 5.417
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) BASK 19
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür Sanat İşqörenieri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 309
KÜLTÜR HAK-SEN

(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 9
Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri 41994 TÜRK İMAR-SEN

(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN 6.087 6.048
YAPI-YOL-SEN

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK 3.426 2.550
BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, Çevre, inşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası! MEMUR-SEN 16.958 17.598
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) BASK 147
İMAR HAK-SEN

(İmar Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 209
TAPU ÇEVRE YOL-İŞ

(Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Koiu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 37
AFAD-SEN

(Afad Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 224
ANADOLU TAPU-ŞEN,

(Anadolu Tapu ve Kadastro-İmar İnşaa Yol Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN 97
AFAD HAK-SEN

(Afad Çalışanaları Hak Sendikası)

HAK-SEN 45
AK-SEN

(Adil Kamu Sendikası)

BAĞIMSIZ 17
Ulaştırma

Hizmetleri

28069 TÜRK ULAŞIM-SEN

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN 7.632 7.775
BTS

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK 2.234 1.768
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) MEMUR-SEN 9.923 9.955
BUSEN

(Bağımsız Ulaştırma Çalışanları Sendikası)

BASK 54
UDEM HAK-SEN

(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 18
ULAŞIM-İŞ

(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 104
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri 72510 TARIM ORKAM SEN

(Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK 3.285 2.445
TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 11.189 10.412
TOÇBİR-SEN

(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN
41.542
42.754
BATOÇ-SEN

(Bağımsız Tarım, Orman ve Çevre Sendikası)

BASK 73
TOÇ HAK-SEN

(Tarım Orman ve Çevre Hak Sendikası)

HAK-SEN 63
TÜM TOT-SEN

(Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsülleri Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN 10
TARIM ORMAN-İŞ

(Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 632
DEM-TOÇ-SEN

(Demokratik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN 55
EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 22
YURTAYTARIM-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Tarım-Orman Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 37
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri 38865 TÜRKENERJİ-SEN

(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik, Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN 6.250 5.737
ESM

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK 2.679 2.048
ENERJİ BİR-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN 17.131 17.242
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız Enerji Sanayi Madencilik Hizmet Kolu kamu Görevlileri Sendikası) BASK 34
ENEJİ-HAK-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 17
ENERJİ-İŞ

(Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 128
EKSEN ENERJİ-SEN

(EKSEN Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN 123
SİMESEN ENERJİ (Sivil Memurlar Enerji Sendikası) BAĞIMSIZ 289
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri 119109 TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 13.914 10.593
DİYANET-SEN

(Tilkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN 77.553 81.937
DİVES

(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

KESK 509 63
BAĞIMSIZ DİYANET-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BASK 452
DİVA-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN 5469
DİN-BİR-SEN

(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN 3653
TÜM DİYANET-SEN

(Tüm Diyanet Vakıf Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ 81
HAK-BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 125
EKSEN DİYANET VAKIF-SEN (EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) ANADOLU-SEN 19
AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 202
VEFA-SEN

(Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 389
DİYANET HAK-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ 376
DİN-BÜRO-SEN

(Diyanet Din ve Büro Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ 231
DİN GÖNÜLLÜLERİ-SEN (Tüm Din Gönüllüleri Sendikası) BAĞIMSIZ 77
TEKBİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ 116
ÖZ DİYANET-SEN

(Öz Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 64
DİYANET BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Birfifj Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN 312
Toplam Memur Sayısı 2431228 Toplam Sendikalı Memur Sayısı 1.756.934 1.684.323

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir