Ahilik Kültürü Haftası

Esnaf Dükkanında Mani ve Şiirler

Esnaf Dükkanındaki Mani ve Şiirler Bir dükkânda: Her sabah Besmeleyle açılır dükkânımız. Hakk’a iman ederiz, Müslüman’dır şanımız. Eğrisi varsa bizden, doğrusu elbet sizin. Hiylesi hurdası yok, helalinden malımız. Müşterilerimiz velinimet, yaranımız yârimiz. Ziyadesi zarar verir, kanaattir kârımız. Bir aşçı dükkânında: Her taamın (yiyeceğin) lezzeti ta ki dimağdan (beyinden) çıkar, Tuz …

Daha fazla »

Ahilik Ahlakını Meydana Getiren Kurallar

Ahilik Ahlakını Meydana Getiren Kurallar Burgazi Fütüvvetnamesi’nde Ahi ahlâkını meydana getiren kurallar şöyle sıralanmaktadır. Burgazi Fütüvvetnamesi’nde Ahi ahlâkını meydana getiren kurallar şöyle sıralanmaktadır. 1- Ahiler birkaç iş veya sanatla değil, yeteneklerine en uygun olan tek bir iş veya sanatla uğraşmalıdır. 2- Ahinin emeğini değerlendirecek ve onurunu koruyacak bir işi, özellikle bir …

Daha fazla »

Ahilik ve Kültürümüzdeki Yeri

Ahilik ve Kültürümüzdeki Yeri Ahilik Anadolu’dan Orta Asya ülkelerine ve İran’a kadar uzanan topraklarda daha çok esnaf ve sanat erbabını bir çatı altında toplayan ve oralara her türlü desteği veren bir teşkilatın adıdır. Ahilik teşkilatının yapısında İslam’ın ruhunu yansıtan ana unsurları görmek mümkündür. Zira bu sistem, Müslümanların inanç ve düşünce …

Daha fazla »

Ahilik Kurumunun Doğuşu

Ahilik Kurumunun Doğuşu Türklerin Anadolu’da karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sıkıntılarına çözüm getirmek ve yerli Bizans ekonomisine karşı rekabet edebilmek ihtiyacından doğan özgün bir kuruluştur. Önceleri Anadolu’daki Türk esnaf, sanatkâr ve üreticiler birliği olarak faaliyette bulunan örgüt, sonraları toplumun tüm katmanlarını içine almıştır. AHİ EVRAN Ahilik teşkilatının kurucusu, iktisatçı, filozof Ahi …

Daha fazla »

Ahilik Haftası Konuşma Metni

Ahilik Haftası Konuşma Metni Her yıl Ekim ayının ikici haftası “Ahilik Haftası” olarak kutlanmaktadır. “AHİ ” sözcüğü “AKİ” kökünden gelmektedir. ” Aki sözcüğü eski Türkçe’ de ” ELİ AÇIK “anlamına gelmektedir. Ahilik kavramı bu köşeye sığdırılacak bir kavram değildir. Ta ki Oğuz Hanlığı, Uygur Devleti, Göktürk Devleti ve Hun Devleti’ …

Daha fazla »

Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Yönleri

Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Yönleri Türkler Anadolu da ki şehirlere yerleşirken bu bölgede el sanatları ve ticaret Bizans’ın geliştirdiği loncalara bağlı Rum ve Ermenilerin tekelindeydi. Sanatkâr ve tüccar Türklerin yerli tüccar ve sanatkârlar karşısında tutunabilmeleri, onlarla rekabet edebilmeleri, ancak aralarında bir teşkilat kurarak dayanışma sağlamalarına, bu yolla iyi, sağlam ve standart mal …

Daha fazla »

Ahiliğin Ahlak Dışı Saydığı Şeyler

Ahiliğin Ahlak Dışı Saydığı Şeyler Ahilerin ahlak dışı saydığı, ahiyi ahilikten çıkaran şeyler şunlardı: İçki içen, Zina işleyen Münafıklık, dedikodu ve iftira eden Gururlanan, kibirlenen Merhametsizlik eden Kıskanan Kin besleyen Sözünde durmayan Yalan söyleyen Emanete hıyanet eden Kişinin ayıbını örtmeyen, bu ayıbı yüzüne vuran Cimrilik, eli sıkılık eden Adam öldüren …

Daha fazla »

Ahi Evran Destanı

Ahi Evran Destanı Asil Kırşehrimiz kara bağrında Ahievran Veli sultan yatıyor Yiğitler diyarı, er ortağında Ahilik aşkıyla kalpler atıyor Sosyal adaletin ön kurucusu Esnafa, Sanata yön koyucusu İslam âleminin tam koruyucusu Ahi Sultan Kırşehir’de Yatıyor Kooperatif kurma temeli atan Milli kalkınmaya ışıklar tutan O en büyük bilgin, 0 büyük Sultan …

Daha fazla »

Ahi Birliklerinde Eğitim

Ahi Birliklerinde Eğitim Eğitimin amacı kişinin ahlaki, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve onu bu yönde yetiştirmektir. Meslek ve ahlak eğitimi bir arada verilir.Eğitimin amacı kişinin ahlaki, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve onu bu yönde yetiştirmektir. Meslek ve ahlak eğitimi bir arada verilir. 1- İş dışındaki eğitim: Genel eğitim …

Daha fazla »