Atatürk Haftası

Atatürk’ün Önderliği

Atatürk’ün Önderliği Atatürk, yirminci yüzyılın ilk yarısını üstün kişiliğiyle etkilemiş, bir önderdir. Onun üstün bir yöneticilik yeteneği vardı. Savaşta orduları, barışta ülkeyi çok iyi yönetmiştir. Tek başına Samsun’a çıktı, karşılaşılan sorunları ve tehlikeyi usanmadan, yorulmadan anlattı açıkladı. Kendisi inanıyordu, milletine güveniyordu, halka inanç ve güven aşıladı, tüm millet, onun arkasından …

Daha fazla »

Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün Hayatı Selanik’te Ahmet Subaşı Mahallesinin Islahane Caddesinde iki katlı pembe boyalı bir ev vardı. Bu evde Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım otururdu. 1881 yılında bir oğulları oldu. Adını Mustafa koydular. Mustafa sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuktu. Bütün çocuklar gibi Mustafa’nın çocukluğu da mahallede komşu çocukları ile güle …

Daha fazla »

Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar

Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar Atatürk’ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Atatürk, okumayı, duygu ve düşüncelerini de yazmayı severdi. Atatürk, aynı zamanda düşünce ve ilkelerini toplum ve devlet hayatında uygulayan bir devlet adamı idi. Subayların yeni esaslara göre mesleki bilgilerini artırmak düşüncesiyle askerlik tekniği ve sanatına dair yazdığı üç, tercüme ettiği …

Daha fazla »

Atatürk’ün Tanındığı İlk Olay

Atatürk’ün Tanındığı İlk Olay Conkbayırı’nda kalbini hedef alan bir kurşun, cebindeki saate çarpıp geri döndüğünden mutlak bir ölümden kurtuldu. Bu muharebeler esnasında gösterdiği kahramanlık, azim ve yüksek kumanda kudreti, kendisine memleket içinde ve dışında büyük ün sağladı. Artık O, “Anafartalar Kahramanı” olarak anılıyordu. Aylarca süren çıkarma ve savaşlar sonucu ilerleme …

Daha fazla »

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması Mustafa Kemal Paşa Ankara’ya gelerek yüzyılların ihmali sonucu geri kalmış yurdumuzun, bayındır bir ülke olması için gerekli çalışmalara başladı. Öncelikle ulusa ve yurda artık zarardan başka bir şey vermeyen padişahlığı kaldırdı. Son padişah Vahdettin, ordumuzun zaferini öğrenince düşmanla birlik olup yurttan kaçmıştı. 1 Kasım 1922 günü altı …

Daha fazla »

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Başlaması

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Başlaması Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da padişah ve devlet ileri gelenleri ile yaptığı görüşmeler sonucu İstanbul’da yapılacak çalışmaların bir yarar sağlamayacağını anladı. Yurdu kurtarmak için Anadolu’ya gitmeye karar verdi. Yakın arkadaşlarının yardım ve işbirliği ile görev bölgesi Samsun ve dolayları olan 9. Ordu Müfettişliğine atandı. 16 Mayıs 1919 …

Daha fazla »

Atatürk İnkilapları

Atatürk İnkilapları Atatürk inkılâpları ile çağdaş bir devlet niteliğine kavuştuk. Dünyada saygınlığımız arttı. Yabancı uyruklulara tanınan kapitülasyon ayrıcalıkları kaldırıldı. Tarımın modernleşmesinde devlet öncü oldu. Bankalar, fabrikalar kuruldu. Sonunda ülkemiz bayındır oldu. Ulusumuz zenginleşti. Siyasal Alanda Yapılan Değişiklikler: Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 1919 yılında başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşımız 1922’de tamamlandı. Osmanlı …

Daha fazla »

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri Atatürk’ün dünya görüşünü oluşturan temel inançlarına Atatürk ilkeleri denir. Atatürk ilkeleri bir bütündür. Başlıcaları şunlardır: Cumhuriyetçilik: Cumhuriyet, halkın halk tarafından yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik ulusundur. Ulus egemenlik hakkını ve yetkisini temsilcileri aracılığıyla kullanır. Halkın temsilcileri Büyük Millet Meclisini oluşturur. Ülkeyi bu meclis yönetir. Yönetimi bu meclis denetler. Atatürk, …

Daha fazla »

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı Küçük Mustafa, Şemsi Efendi İlkokulu’ndan sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne devam etti ise de Kaymak Hafız adlı Arapça öğretmeninin kendisine haksız yere sopa ile vurması üzerine bu okuldan ayrıldı ve Askerî rüştiyeye giden bir komşu çocuğunun giyimini ve genel olarak subayların kılığını pek beğenen küçük Mustafa, …

Daha fazla »