Atatürk Haftası

Atatürk İnkilapları

Atatürk İnkilapları Atatürk inkılâpları ile çağdaş bir devlet niteliğine kavuştuk. Dünyada saygınlığımız arttı. Yabancı uyruklulara tanınan kapitülasyon ayrıcalıkları kaldırıldı. Tarımın modernleşmesinde devlet öncü oldu. Bankalar, fabrikalar kuruldu. Sonunda ülkemiz bayındır oldu. Ulusumuz zenginleşti. Siyasal Alanda Yapılan Değişiklikler: Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 1919 yılında başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşımız 1922’de tamamlandı. Osmanlı …

Daha fazla »

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri Atatürk’ün dünya görüşünü oluşturan temel inançlarına Atatürk ilkeleri denir. Atatürk ilkeleri bir bütündür. Başlıcaları şunlardır: Cumhuriyetçilik: Cumhuriyet, halkın halk tarafından yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik ulusundur. Ulus egemenlik hakkını ve yetkisini temsilcileri aracılığıyla kullanır. Halkın temsilcileri Büyük Millet Meclisini oluşturur. Ülkeyi bu meclis yönetir. Yönetimi bu meclis denetler. Atatürk, …

Daha fazla »

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı Küçük Mustafa, Şemsi Efendi İlkokulu’ndan sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne devam etti ise de Kaymak Hafız adlı Arapça öğretmeninin kendisine haksız yere sopa ile vurması üzerine bu okuldan ayrıldı ve Askerî rüştiyeye giden bir komşu çocuğunun giyimini ve genel olarak subayların kılığını pek beğenen küçük Mustafa, …

Daha fazla »

Atatürk’ün Siyasi Hayatı

Atatürk’ün Siyasi Hayatı Atatürk, daha Harp Okulu sıralarından başlayarak siyası düşünceleri incelemiştir. Devlet ve milletin geleceğine ait görüş ve düşüncelerini belirtmiş. İnandığı bu düşünceler adına siyasi çalışmalara katılmıştır. Mondros’tan sonra genelgeler yayınlayarak, kongreler düzenleyerek Türk, Milletinin gücünü bir noktada toplayarak milli birlik ve beraberliği sağlamıştır. Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını sağlama …

Daha fazla »

Atatürk’ün Fikir Hayatı

Atatürk’ün Fikir Hayatı Mustafa Kemal, olaylara ve geleceğe ait görüşleri ile her alanda düşünceleri olan büyük bir fikir adamı idi. Değişik konulardaki görüş ve düşüncelerini kafasında oluştururken olaylardan ve okuduğu tarih kitaplarından yararlandı. Bütün hayatı boyunca okumayı ve okuduklarını değerlendirmeyi ihmal etmedi. Mustafa Kemal, düşüncelerini şanlı Türk tarihini inceleyerek oluşturmuştur. …

Daha fazla »

Atatürk Haftası Genel Bilgi

Atatürk Haftası Genel Bilgi Ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe öldü. O tarihten bu yana 10 Kasım’la başlayan hafta, yurdumuzda Atatürk Haftası olarak değerlendirilir. Bu hafta içinde; Atatürk’ün yaşamı, yurtseverliği, inkılâp ve ilkeleri anlatılır. Ata’nın daha iyi tanıtılması amacıyla açık oturumlar düzenlenir. Radyo …

Daha fazla »

Atatürk’ü Anma Konuşma Metni

Atatürk’ü Anma Haftası Konuşma Metni Sayın müdürüm, değerli meslektaşlarım, kıymetli velilerimiz ve yarının büyükleri olan sevgili öğrenciler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının … yıl dönümünde kendisini anmak ve onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun …

Daha fazla »

Atatürk’ü Anma Konuşma Metni

Atatürk’ü Anma Haftası Konuşma Metni Sayın Valim, Değerli Konuklar , Mustafa Kemal gibi düşünebilmek; işçisiyle, memuruyla; öğrencisiyle, öğretmeniyle; genciyle, yaşlısıyla Mustafa Kemal gibi düşünebilmek… Uygarlık yolunda ilerlediğimiz 21. yy’da ileriyi görebilen ve daha ileriye gitmeyi amaçlayan, yeni nesiller yetiştirmek, Mustafa Kemal gibi düşünebilmenin ilk adımıdır. Bu adımı atarken, yeni neslin …

Daha fazla »

Atatürk’ü Anma Konuşma Metni

Atatürk’ü Anma Haftası Konuşma Metni Sayın Müdürüm, Değerli Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Atatürk’ü ölümünün … yılında anıyoruz. Oysa onu anmak değil anlamak önemli. Onun yalnız bir çıkış değil, varış değil, tükenmez bir koşu olduğunu kavramak önemli. Atatürk’ü kavramak onun devrimlerini anlamak ve sahip çıkmakla mümkündür. Atatürk istilalar önledi. Saldırganlıklar yendi. Saltanatları …

Daha fazla »