Belirli Gün ve Haftalar

Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Dosya ve Dokümanlar

Kızılay

Kızılay Şefkatli kucağında Fakirleri korursun! Sıcak aş ocağında Açları doyurursun. Yangın, deprem olunca, Evlere su dolunca, Engelleri aşarsın, Yardımlara koşarsın. Kara günde ışıksın, Yoksullara âşıksın, Çok büyüktür hizmetin Kalbindesin milletin. Genç, ihtiyar hepimiz, Seninleyiz Kızılay. Seninledir kalbimiz, Bizi de yanında say. Hasan SARPEL

Daha fazla »

Kızılay

Kızılay Bu gün muhtaç değilsem, Yarın muhtaç olurum. Her yardımı, şefkati, Kızılay’da bulurum. Yoksullara, açlara, Yaz, kış tüter ocağı. Felakette, kazada, Bize açar kucağı. Savaşlarda, depremlerde, Bizi gelir o arar. Acımızı dindirir, Yaramızı o sarar. İ.Hakkı TALAS

Daha fazla »

Kızılay

Kızılay Yardım elini açan, Yoksullara koşarsın. Şefkat, merhamet saçan, Muhtaçlara sen varsın. Deprem olsa bir yerde, Veya yansa bir ocak. Her acıya, her derde, Yine sensin koşacak. Seni bulur yanında, Her felaket, her olay, Zengin, fakir olanlar, Sana muhtaç Kızılay. İ.Hakkı TALAS

Daha fazla »

Kızılay

Kızılay Saygı sana ey Kızılay, Yaptığın iş değil kolay, Yurt için, ulus için Çalışırsın, didinirsin. Savaşta vurulan er, Senden çok yardım bekler, Kızıl aylı beyaz bayrak, Yaralıya açar kucak. Arayarak her bir yeri, Kaldırırsın düşenleri. İyilik ve can sunarsın. Sevgi dolu bir pınarsın. Yurdu bazen basınca sel, Uzatırsın oraya el. …

Daha fazla »

Esnaf Dükkanında Mani ve Şiirler

Esnaf Dükkanındaki Mani ve Şiirler Bir dükkânda: Her sabah Besmeleyle açılır dükkânımız. Hakk’a iman ederiz, Müslüman’dır şanımız. Eğrisi varsa bizden, doğrusu elbet sizin. Hiylesi hurdası yok, helalinden malımız. Müşterilerimiz velinimet, yaranımız yârimiz. Ziyadesi zarar verir, kanaattir kârımız. Bir aşçı dükkânında: Her taamın (yiyeceğin) lezzeti ta ki dimağdan (beyinden) çıkar, Tuz …

Daha fazla »

Ahilik Ahlakını Meydana Getiren Kurallar

Ahilik Ahlakını Meydana Getiren Kurallar Burgazi Fütüvvetnamesi’nde Ahi ahlâkını meydana getiren kurallar şöyle sıralanmaktadır. Burgazi Fütüvvetnamesi’nde Ahi ahlâkını meydana getiren kurallar şöyle sıralanmaktadır. 1- Ahiler birkaç iş veya sanatla değil, yeteneklerine en uygun olan tek bir iş veya sanatla uğraşmalıdır. 2- Ahinin emeğini değerlendirecek ve onurunu koruyacak bir işi, özellikle bir …

Daha fazla »

Ahilik ve Kültürümüzdeki Yeri

Ahilik ve Kültürümüzdeki Yeri Ahilik Anadolu’dan Orta Asya ülkelerine ve İran’a kadar uzanan topraklarda daha çok esnaf ve sanat erbabını bir çatı altında toplayan ve oralara her türlü desteği veren bir teşkilatın adıdır. Ahilik teşkilatının yapısında İslam’ın ruhunu yansıtan ana unsurları görmek mümkündür. Zira bu sistem, Müslümanların inanç ve düşünce …

Daha fazla »

Ahilik Kurumunun Doğuşu

Ahilik Kurumunun Doğuşu Türklerin Anadolu’da karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sıkıntılarına çözüm getirmek ve yerli Bizans ekonomisine karşı rekabet edebilmek ihtiyacından doğan özgün bir kuruluştur. Önceleri Anadolu’daki Türk esnaf, sanatkâr ve üreticiler birliği olarak faaliyette bulunan örgüt, sonraları toplumun tüm katmanlarını içine almıştır. AHİ EVRAN Ahilik teşkilatının kurucusu, iktisatçı, filozof Ahi …

Daha fazla »

Ahilik Haftası Konuşma Metni

Ahilik Haftası Konuşma Metni Her yıl Ekim ayının ikici haftası “Ahilik Haftası” olarak kutlanmaktadır. “AHİ ” sözcüğü “AKİ” kökünden gelmektedir. ” Aki sözcüğü eski Türkçe’ de ” ELİ AÇIK “anlamına gelmektedir. Ahilik kavramı bu köşeye sığdırılacak bir kavram değildir. Ta ki Oğuz Hanlığı, Uygur Devleti, Göktürk Devleti ve Hun Devleti’ …

Daha fazla »

Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Yönleri

Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Yönleri Türkler Anadolu da ki şehirlere yerleşirken bu bölgede el sanatları ve ticaret Bizans’ın geliştirdiği loncalara bağlı Rum ve Ermenilerin tekelindeydi. Sanatkâr ve tüccar Türklerin yerli tüccar ve sanatkârlar karşısında tutunabilmeleri, onlarla rekabet edebilmeleri, ancak aralarında bir teşkilat kurarak dayanışma sağlamalarına, bu yolla iyi, sağlam ve standart mal …

Daha fazla »