Bilgi Dünyası

Ziya Selçuk Kimdir?

Ziya Selçuk Kimdir? 1 Mayıs 1961 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ziya Selçuk, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlamış ve aynı üniversitede Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Daha sonra doktora eğitimine devam eden Selçuk, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamlamıştır. Sonrasında Gazi Üniversitesi’nde görev …

Daha fazla »

Ebru Sanatı Hakkında Bilgi

Ebru Sanatı Hakkında Bilgi Geleneksel Türk sanatlarından olan Ebru, yoğunlaştırılmış su üzerine resim yapma sanatıdır. Koyulaştırıcı bir madde (kitre) ile kıvamı artırılmış suyun üzerine, içine öd katılmış, suda erimeyen boyaların serpilmesi ve su yüzeyinde meydana gelen şekillerin bir kağıda geçirilmesi ile yapılır. Ebru türleri şunlardır: Batal Ebru: Su üzerine serpilen …

Daha fazla »

Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi

Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi Tezhip günümüzde daha çok İslam kökenli kitap bezeme sanatlarına verilen addır. Tezhip kelimesi, Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş olup “altınlama, yaldızlama” anlamına gelir. Ama tezhip yalnız altınla değil boya ile de yapılır. Tezhip sanatını icra eden erkeklere müzehhip, bayanlara müzehhibe adı verilir. Tezhip sanatı köklü süsleme …

Daha fazla »

Hat Sanatı Hakkında Bilgi

Hat Sanatı Hakkında Bilgi Hat; güzel yazı sanatı olup yazarlarına hattat denir. Güzel yazı, yalnız levhalarda değil bundan başka el yazması kitaplarda, fermanlarda, diplomalarda, cami iç ve dış duvarlarında, çeşitli yapıların yazıtlarında, mezar taşlarında, pencere kapağı ya da kapı kanadı gibi mimarlık öğelerinin üstlerinde, halı bordürlerinde, kutu, vazo, tabak gibi …

Daha fazla »

Yorgancılık Hakkında Bilgi

Yorgancılık Hakkında Bilgi Yorgan sözcüğü eski Türkçede örtmek, sarmak, kaplamak, kuşatmak anlamına gelen “yör” sözcüğünden “yör-gen”, “yörgen”, “yorgan” şeklinde türetilmiştir. Yorgan, örtünmek ya da bürünmek içindir. Günümüzde ise yorgan, yatakta örtünmeye yarayan, iki yüzü arası pamuk, yün ya da kuş tüyü doldurularak dikilen örtü olarak tanımlanmaktadır. Yorgan sözcüğünün bilebildiğimiz en …

Daha fazla »

Balık Ağı Örücülüğü

Balık Ağı Örücülüğü Balık avcılığı ilk çağlardan itibaren çeşitli yöntem, teknik ve değişik av malzemeleri kullanarak yapılmaktadır. Teknolojik ilerleme ile balık avında büyük tonajlı gemilerin ava çıkması, ağ yapımında kullanılan malzemeler de geliştirmiştir. Çeşitli kaynaklarda, ilk balık ağlarında pamuk, kendir gibi doğal malzemelerin kullanıldığı, sonraları özellikle 1940’lardan sonra, sentetik ipliklerin …

Daha fazla »

File Örücülüğü Hakkında Bilgi

File Örücülüğü Hakkında Bilgi Esası bir çeşit düğümleme tekniği olan fileler, başlangıçta tamamen doğal malzemelerden üretilirken sentetik liflerden üretilen ipliklerin kullanılmaya başlaması ile file üretiminde de sentetik ipliklerin kullanımına geçilmiştir. Günümüzde file örücülüğünde farklı numaralarda pamuk ve renkli sentetik iplikler kullanılmaktadır. File örücülüğünde, ağ iğnesi veya mekik adı verilen araç …

Daha fazla »

Çorap Örücülüğü Hakkında Bilgi

Çorap Örücülüğü Hakkında Bilgi El örgüsü çoraplar, yün, tiftik, pamuk, kıl veya ipek iplikten tek veya beş şiş ile örülmektedir. El örgüsü kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk çoraplarında renk ve motif açısından yörelere göre farklılık bulunmaktadır ve çorabı giyenin sosyal konumunu medeni durumunu, çocukların cinsiyetini ve sayısını ifade etmektedir. …

Daha fazla »

Firkete/Filkete Oyası

Firkete/Filkete Oyası U şeklinde yuvarlak, uzun bir metaldir. İki paralel çubuğun ara açıklığı, kullanılacak ipliğin kalınlığına göre ayarlanır. Günümüzde çeşitli ebatlarda hazır firketeler satılmaktadır. Çelik, aliminyum veya kaplama olarak yapılırlar. İyi bir firkete ilmeklerin üzerinde kolay kayması için pürüzsüz ve kaygan olmalıdır. Firkete oyalarının malzemesi de genellikle pamuk ipliğidir. Ancak …

Daha fazla »

Mekik Oyası

Mekik Oyası Mekik, iki düz yüzeyin orta noktalarından birbiri ile birleşmesinden meydana gelir. Orta kısmı kalın olup her iki tarafa doğru incelir, yani oval şekildedir ve uçları sivridir. İki parçanın birleşmesinden oluşan ağız kısmı çok az açıktır. Bu açıklık fazla olursa mekik içine sarılan iplik dışarı çıkar, bunun için açıklık …

Daha fazla »