Bilgi Dünyası

Tığ Oyası

Tığ Oyası Tığ, bir ucu çengelli diğer ucu düz, 15-20 cm. uzunluğunda çelik, aliminyum, kaplama, plastik, şimşir ve fildişinden yapılan örgü aracıdır. Tığlar çaplarına göre seri halinde numaralandırılırlar. Küçük numaralar kalın, büyük numaralar ince tığların karşıtıdır. Tığ oyalarında daha çok pamuk ipliği kullanılmakta, ancak son zamanlarda sentetik ipliklerin tercih edildiği …

Daha fazla »

İğne Oyası

İğne Oyası Dünya literatürüne “Türk Danteli” olarak giren iğne oyalarının çok eskilere dayanan bir geçmişi bulunur. 1905 yılında yapılan Menfiz kazılarında bulunan örneklerde, milattan önce 2000’li yıllara dayanan dönemlerde insanların örgü tekniğini bildikleri saptanmıştır. Kaynaklar, iğne oyaları ile yapılan örgülerin XII. yüzyılda Anadolu’dan Balkanlar’a, oradan İtalya yolu ile Avrupa’ya yayıldığını …

Daha fazla »

Çuval Dokuma

Çuval Dokuma Çuvallar çadırın bir tarafına sıralanır. Motifleri ve renkleri ile çadır içinin başlıca süsünü meydana getirirler. Yörük kadını esvaplarını, eşyalarını, yiyeceğini, ununu, yani hemen her şeyini çuvallar içinde saklar. Çuvalların içine konulan eşyaların cinsine göre isim alırlar. Alyanak çuvalı, göklü çuval, un çuvalı (birkaç çeşit), tırıl çuval, kıl çuval, …

Daha fazla »

Heybe-Torba Dokuması

Heybe-Torba Dokuması Çobanların, sığırtmaçların azıklarını ve kasabaya veya komşu obaya gidenlerin küçük eşyalarını taşımakta kullanılır. Atın terkisinde yahut omuzda taşınabilir. Kilim, halı, sili, cicim tekniklerinde dokunabilir. Yaklaşık 30-40 yıl önce yaygın olan, el tezgahlarında dokunan bir dokuma türüdür. Heybeler, binek hayvanlarının semerinin altına serilir ve taşınan eşyalar içine konulurdu. Torba …

Daha fazla »

Sumak Dokuma

Sumak Dokuma Sumak dokuma; cicim ve ziliye benzerler. Motiflerin sınırları içinde, ayrı renkteki desen ipliklerinin çözgü çiftlerine devamlı olarak değişik şekillerde dolanmasıyla oluşturulan dokumalara verilen isimdir. Deseni iplikleri kendi alanında çözgülere sarıldıktan sonra bazen arkadan yana veya yukarı doğru dönerek, başka desen alanlarından sarılmaya devam eder. Bu dokumanın özelliği desen …

Daha fazla »

Zili (Sili) Dokuma

Zili (Sili) Dokuma Zili Dokuma; cicimde olduğu gibi, bez dokuma veya atkı yüzlü dokumalarda, dokuma yapılırken atkı ipliklerinin arasına desen ipliklerinin sıkıştırılması ile oluşan ancak desen ipliklerinin üç üstten bir alttan atlayarak dokuma yüzeyini tamamen doldurulduğu ve dokuma boyunca birbirine paralel çizgiler halinde yivlerin göründüğü dokuma çeşidine verilen isimdir. Cicim …

Daha fazla »

Cicim (Cecim) Dokuma

Cicim (Cecim) Dokuma Cicim; çözgü ve atkı iplikleri arasına renkli desen iplikleri atılarak sıkıştırma suretiyle meydana getirilen dokuma türüdür. Cicim ve zililer dokuma ayrıntıları olan kilim çeşitleridir. Hammaddesi yün olan cicim dokuma; atkı veya çözgülerin birbirini gizlemeden eşit aralıklarla kesiştiği bez dokuma veya kilim gibi atkı yüzlü dokumalarda, dokuma yapılırken, …

Daha fazla »

Kilim Dokuma Hakkında Bilgi

Kilim Dokuma Hakkında Bilgi Geleneksel dokumalarımızdan olan kilim, dokumaların içinde en yaygın olanıdır. Kilim Orta Asya, Anadolu, Balkanlar ve İran’ın bazı bölgelerinde dokunan havsız döşeme yaygısıdır. Kilim ile halının en önemli farkı kilimin yüzünde belirgin olan motifin çeşitli atkı ve çözgülerin birlikte dokunması sonucunda düz bir taban oluşturmasıdır. Halı yapımında …

Daha fazla »

Kirkitli Dokuma

Kirkitli Dokuma Çözgü ipliklerinin arasından geçirilen atkı ipliklerini, desen ipliklerini veya düğümleri sıkıştırmak amacıyla kemikten, demirden veya tahtadan yapılmış “kirkit” adı verilen aletin kullanımıyla yapılan dokumalara kirkitli dokumalar denir. Kirkitli dokumalar; “düz kirkitli” ve “havlı kirkitli” dokuma olarak iki gruba ayrılırlar. Düz kirkitli dokumalar “kilim”, “cicim” “zili” ve “sumak” dokumalardır. …

Daha fazla »

Çarpana (Kolan) Dokuma

Çarpana (Kolan) Dokuma Çözgü ve atkı ipliği olarak yün, pamuk, keten iplikler ve kıl gibi gereçlerin kullanıldığı, yassı ve enli kuşak, bağ gibi dokumalara “çarpan/kolan dokuma” denir. Çarpana dokuma çözgü ve atkı iplikleri ile yapılan en basit dokuma tekniğidir. Bu dokuma, el tezgahlarındaki gücülerin görevini gören, genellikle kare şeklinde ve …

Daha fazla »