Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklularında Ahşap İşleme Sanatı

Anadolu Selçuklularında Ahşap İşleme Sanatı Ağaç oyma sanatı Anadolu’da özellikle 12-15. yüzyıllar arasında zengin ve yetkin bir kullanım alanına sahip olmuştur. Ağaç işçiliğinin en zengin ve çeşitli örneklerine Selçuklular devrinde rastlanır. Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra oyma sanatı daha çok Türkistan’da gelişim göstermiştir. Sonraları Selçuklu devlerinin hakim olduğu ülkelerde meydana …

Daha fazla »

Geçmişten Günümüze Ahşap Sanatı

Geçmişten Günümüze Ahşap Sanatı Geçmişten günümüze süregelen kültür miraslarımız arasında ağaç işçiliğinin geleneksel sanatlarımız arasında önemi büyüktür. İslamiyetten önce Orta Asya’da Türklerde ağaç kutsal sayılmış, birçok sanat eserinde kullanılmıştır. Ahşabın Anadolu’da çevreden kolayca elde edilebilir olması, hafif, taşınabilir, kolay işlenebilir bir yapıda olması gibi özellikleri bu malzemenin kullanım alanlarını da …

Daha fazla »

Nalbantlık Hakkında Bilgi

Nalbantlık Hakkında Bilgi Ulaşım ve taşıma aracı olarak kullanılan hayvanlar, ayaklarının aşınmaması için nallanırlar. Nalbantlık; at, eşek, katır gibi binek ve hizmet hayvanlarının toynaklarına koruma amacıyla nal çakma zanaatıdır. bu işi yapan ustalara “nalbant” denir. Binek hayvanlarına bağlı olarak ortaya çıkmış bir sanat olan nalbantlık, demircilikle birlikte gelişmiştir. Eski dönemlerde …

Daha fazla »

Tenekecilik ve Sobacılık Hakkında Bilgi

Tenekecilik ve Sobacılık Hakkında Bilgi 15. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanan yumuşak çelikten yapılmış üstü kalay kaplı ince saca “teneke” denir. Tenekecilik, ince galvenizli sacların işlenmesi işidir. Tenekeden ya da genel olarak başka ince metal saclardan çeşitli eşya yapma ve onarma işiyle uğraşan ustalara da “tenekeci” denilmektedir. Tenekeciler tenekeleri kesip biçer, …

Daha fazla »

Bıçakçılık Hakkında Bilgi

Bıçakçılık Hakkında Bilgi Bıçağın tarihçesi günümüzden on binlerce yıl öncesine uzanmaktadır. O dönemde insanoğlunun yapmış olduğu bıçak taştan, özellikle çakmak taşından veya kemikten yapılmıştır. Sap ve namlu aynı maddedendir. O dönemde insanın ihtiyacını karşılayacak özelliktedir. Antalya’nın 30 km kuzeybatısında bulunan Karain Mağarası’nda taştan ve kemikten delici ve kesici aletler bulunmuştur. …

Daha fazla »

Kapı Tokmaları Yapımı Hakkında Bilgi

Kapı Tokmakları Yapımı Hakkında Bilgi Kapı tokmakları, günümüzdeki anlamıyla kapı zilleri ile aynı fonksiyonu karşılamak için yapılmışlardır. Kapı tokmaklarının ana işlevi, dışarıdan gelen insanların tokmakları vurarak evde yaşayan insanları haberdar ederek içeri girmek olarak tanımlanabilir. Kapı halkaları (şakşaklar) ise dışarı çıkarken özellikle kapının çekilerek örtülmesinde yardımcı bir unsur olarak düşünülmüştür. …

Daha fazla »

Çan Yapımı Hakkında Bilgi

Çan Yapımı Hakkında Bilgi Çan, genellikle metalden yapılan, içindeki bir dille ya da tokmakla kenar ucuna vurulduğunda çınlayan içi boş bir araç olarak tanımlanıyor. İlk çanlar Tunç Çağında yapılmıştı. Dünya üzerinde çok geniş bir alana yayılmış olan çancılığın genellikle her kültürde iyi belirlenmiş bir yeri vardır. Çan ve çancılığın Anadolu’da …

Daha fazla »

Demircilik Hakkında Bilgi

Demircilik Hakkında Bilgi Demir metali demir cevherinden elde edilir ve doğada nadiren element halinde bulunur. İçine nikel katılırsa paslanmaz çelik elde edilir ve bu eklenen malzemeye göre farklı şekillerde adlandırılır. Haddeden geçirilerek elde edilen saç levhaların paslanmasını önlemek için üst kısımları madeni yağla yağlanır. Demir en iyi emaye ile uyum …

Daha fazla »

Gümüş İşlemeciliği Hakkında Bilgi

Gümüş İşlemeciliği Hakkında Bilgi Gümüş, ilk işlenen madenlerden ve en eski uygarlıklarda bile güç, zenginlik simgesi olarak değerli sayılmıştır. Doğada başka maddelerle karışık bulunan gümüşün işlenmesi ancak Tunç Devrinde, gümüşü ayrıştıracak teknikler geliştirince gerçekleştirilebilmiştir. Paslanmaz, değerli ve kolay işlenilebilen bir maden olup bu bakımdan para, madalya ve kuyumculukta kullanılır. Gümüş …

Daha fazla »

Mine Sanatı Hakkında Bilgi

Mine Sanatı Hakkında Bilgi Dekoratif amaçlarla metalin minelenmesi olayı çok eski çağlardan beri Mısır, Hint, Çin ve diğer ülkeler tarafından bilinmektedir. Hıristiyanlık devrinde Romalılar, Tetonlar, Seltler ve bazı diğer ülkeler, Avrupa topraklarında minecilikle uğraşmışlardır. Bizans medeniyetinde beşinci ve onuncu yüzyıllar arasında İstanbul’da mükemmeliyete ulaşmıştır. 11. ve 12. yüzyıllar içerisinde de …

Daha fazla »