Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Görüşleri

Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Görüşleri

 • Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile hakkı ile birliği ile çatışan ve tüm yabancı ögelerle savaşma gereği ve ulusal değerleri tam bir coşku ile her karşıt düşünce önünde şiddetle ve özveriyle savunma zorunluluğu iyice öğretilmelidir (1921). 
 • Geleceğe hazırlanan yurt çocuklarına hiçbir güçlük karşısında boyun eğmemelerini, olanca güçleriyle bıkmadan ve yılmadan çalışmalarını ve okumakta olan çocuklarımızın ana babalarına da yavrularının öğrenimlerini bitirmeleri için ellerinden geleni esirgememelerini öğütlerim. (1921)
 • Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, en önce ve her şeyden önce, Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve ulusal geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla savaşmak gereği öğretilmelidir. (1921)
 • Eğitim ve öğretim yönteminin işe ve uygulamaya dayanması ilkesine uymak, kesin olarak gereklidir. (1921)
 • Milli eğitim alanında ne pahasına olursa olsun tam bir başarıya ulaşmak gerektir. Kurtuluş ancak bu yolla olur. (1922)
 • Milli eğitim politikamızın temel ilkesi, bilgisizliğin yok edilmesidir. Bu yapılmadıkça yerimizdeyiz… Yerinde duran bir şeyse geri gidiyor demektir. (1922)
 • Ulusal eğitimle geliştirilmek ve yükseltilmek istenen genç beyinleri, paslandırıcı, uyuşturucu düşsel gereksizliklerle doldurmaktan kaçınmak gerekir. (1924)
 • Düşününüz ki, bir ulusun, bir toplumun yüzde onu okuma bilir, yüzde sekseni bilmez türdendir. Bundan, insan olanların utanması gerekir. (1928)
 • Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler. (Atatürk)
 • Herkesin kendine göre bir zevki vardır: Kimi bahçe ile uğraşmak; güzel çiçekler yetiştirmek ister; kimi de adam yetiştirmekten hoşlanır. (Atatürk)
 • İlköğretimin yayılması için, sade ve kullanışlı Önlemler almak zorundayız. İlköğretimde amacımız, bunun genel olmasını bir an Önce gerçekleştirmektir. Bu sonuca varmak, ancak aralıksız önlem almakla ve bunları sistemli uygulamakla sağlanır. Ulusumuzun başlıca işi olarak, bu konuda direnmeyi gerekli görüyorum. (1936)
 • Bu yıl, okullarımızda öğretimin Türkçe terimlerle yazılmış kitaplarla başlamış olmasını, kültür yaşamımız için önemli bir olay olarak belirtmek isterim. (1938)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir