Home / Belirli Gün ve Haftalar / İlköğretim Haftası / Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Görüşleri

Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Görüşleri

Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Görüşleri

  • Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile hakkı ile birliği ile çatışan ve tüm yabancı ögelerle savaşma gereği ve ulusal değerleri tam bir coşku ile her karşıt düşünce önünde şiddetle ve özveriyle savunma zorunluluğu iyice öğretilmelidir (1921). (Atatürk’ün Milli Eğitimimizle İlgili Düşünce ve Buyrukları – TDK – 1970)
  • Geleceğe hazırlanan yurt çocuklarına hiçbir güçlük karşısında boyun eğmemelerini, olanca güçleriyle bıkmadan ve yılmadan çalışmalarını ve okumakta olan çocuklarımızın ana babalarına da yavrularının öğrenimlerini bitirmeleri için ellerinden geleni esirgememelerini öğütlerim. Mustafa Kemal–1921
  • Milli eğitim alanında ne pahasına olursa olsun tam bir başarıya ulaşmak gerektir. Kurtuluş ancak bu yolla olur. M. Kemal – 1922
  • Milli eğitim politikamızın temel ilkesi, bilgisizliğin yok edilmesidir. Bu yapılmadıkça yerimizdeyiz… Yerinde duran bir şeyse geri gidiyor demektir. M. Kemal- 1922
  • Eğitimdir ki, bir ulusu ya Özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler. (Atatürk)
  • Herkesin kendine göre bir zevki vardır: Kimi bahçe ile uğraşmak; güzel çiçekler yetiştirmek ister; kimi de adam yetiştirmekten hoşlanır. (Atatürk)
  • İlköğretimin yayılması için, sade ve kullanışlı Önlemler almak zorundayız. İlköğretimde amacımız, bunun genel olmasını bir an Önce gerçekleştirmektir. Bu sonuca varmak, ancak aralıksız önlem almakla ve bunları sistemli uygulamakla sağlanır. Ulusumuzun başlıca işi olarak, bu konuda direnmeyi gerekli görüyorum. (Atatürk) – 1936

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir