Atatürk’ün Önderliği

Atatürk’ün Önderliği

Atatürk, yirminci yüzyılın ilk yarısını üstün kişiliğiyle etkilemiş, bir önderdir. Onun üstün bir yöneticilik yeteneği vardı. Savaşta orduları, barışta ülkeyi çok iyi yönetmiştir. Tek başına Samsun’a çıktı, karşılaşılan sorunları ve tehlikeyi usanmadan, yorulmadan anlattı açıkladı. Kendisi inanıyordu, milletine güveniyordu, halka inanç ve güven aşıladı, tüm millet, onun arkasından koştu.

Atatürk, akıl ve mantık dışına çıkmadı, yayılmacı bir yol izlemedi, bugünkü sınırlarımız içinde yeni bir devlet kurmak; laik, özgür, çağdaş bir toplum yaratmak istiyordu. Bunu| da başardı.

Atatürk çalışkandı, yurtseverdi, vatanı her şeyin üstünde tutuyordu. Alçak gönüllü açık sözlüydü. O, gerçekçiydi; hayal peşinde koşmazdı. Atatürk, yalnız Türkleri değil, diğer insanları da severdi, insan severdi. Dünya insanlarının kinden, nefretten, kıskançlıktan uzak yetiştirilmesini savunurdu.

Atatürk, ileri görüşlü, askerî ve siyasî deneyimlerden yararlanan, her çeşit olayları değerlendiren bir kişiydi. Türk milletine egemenliği veren, mazlum milletlere öncülük yapan tek adamdı.

Bir cevap yazın