Benzer Yazılar

Ziya Selçuk Kimdir?

Ziya Selçuk Kimdir? 1 Mayıs 1961 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ziya Selçuk, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlamış ve aynı üniversitede Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Daha sonra doktora eğitimine devam eden Selçuk, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamlamıştır. Sonrasında Gazi Üniversitesi’nde görev …

Daha fazla »

Ebru Sanatı Hakkında Bilgi

Ebru Sanatı Hakkında Bilgi Geleneksel Türk sanatlarından olan Ebru, yoğunlaştırılmış su üzerine resim yapma sanatıdır. Koyulaştırıcı bir madde (kitre) ile kıvamı artırılmış suyun üzerine, içine öd katılmış, suda erimeyen boyaların serpilmesi ve su yüzeyinde meydana gelen şekillerin bir kağıda geçirilmesi ile yapılır. Ebru türleri şunlardır: Batal Ebru: Su üzerine serpilen …

Daha fazla »

Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi

Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi Tezhip günümüzde daha çok İslam kökenli kitap bezeme sanatlarına verilen addır. Tezhip kelimesi, Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş olup “altınlama, yaldızlama” anlamına gelir. Ama tezhip yalnız altınla değil boya ile de yapılır. Tezhip sanatını icra eden erkeklere müzehhip, bayanlara müzehhibe adı verilir. Tezhip sanatı köklü süsleme …

Daha fazla »

Hat Sanatı Hakkında Bilgi

Hat Sanatı Hakkında Bilgi Hat; güzel yazı sanatı olup yazarlarına hattat denir. Güzel yazı, yalnız levhalarda değil bundan başka el yazması kitaplarda, fermanlarda, diplomalarda, cami iç ve dış duvarlarında, çeşitli yapıların yazıtlarında, mezar taşlarında, pencere kapağı ya da kapı kanadı gibi mimarlık öğelerinin üstlerinde, halı bordürlerinde, kutu, vazo, tabak gibi …

Daha fazla »

Yorgancılık Hakkında Bilgi

Yorgancılık Hakkında Bilgi Yorgan sözcüğü eski Türkçede örtmek, sarmak, kaplamak, kuşatmak anlamına gelen “yör” sözcüğünden “yör-gen”, “yörgen”, “yorgan” şeklinde türetilmiştir. Yorgan, örtünmek ya da bürünmek içindir. Günümüzde ise yorgan, yatakta örtünmeye yarayan, iki yüzü arası pamuk, yün ya da kuş tüyü doldurularak dikilen örtü olarak tanımlanmaktadır. Yorgan sözcüğünün bilebildiğimiz en …

Daha fazla »

Balık Ağı Örücülüğü

Balık Ağı Örücülüğü Balık avcılığı ilk çağlardan itibaren çeşitli yöntem, teknik ve değişik av malzemeleri kullanarak yapılmaktadır. Teknolojik ilerleme ile balık avında büyük tonajlı gemilerin ava çıkması, ağ yapımında kullanılan malzemeler de geliştirmiştir. Çeşitli kaynaklarda, ilk balık ağlarında pamuk, kendir gibi doğal malzemelerin kullanıldığı, sonraları özellikle 1940’lardan sonra, sentetik ipliklerin …

Daha fazla »

File Örücülüğü Hakkında Bilgi

File Örücülüğü Hakkında Bilgi Esası bir çeşit düğümleme tekniği olan fileler, başlangıçta tamamen doğal malzemelerden üretilirken sentetik liflerden üretilen ipliklerin kullanılmaya başlaması ile file üretiminde de sentetik ipliklerin kullanımına geçilmiştir. Günümüzde file örücülüğünde farklı numaralarda pamuk ve renkli sentetik iplikler kullanılmaktadır. File örücülüğünde, ağ iğnesi veya mekik adı verilen araç …

Daha fazla »

Çorap Örücülüğü Hakkında Bilgi

Çorap Örücülüğü Hakkında Bilgi El örgüsü çoraplar, yün, tiftik, pamuk, kıl veya ipek iplikten tek veya beş şiş ile örülmektedir. El örgüsü kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk çoraplarında renk ve motif açısından yörelere göre farklılık bulunmaktadır ve çorabı giyenin sosyal konumunu medeni durumunu, çocukların cinsiyetini ve sayısını ifade etmektedir. …

Daha fazla »

Firkete/Filkete Oyası

Firkete/Filkete Oyası U şeklinde yuvarlak, uzun bir metaldir. İki paralel çubuğun ara açıklığı, kullanılacak ipliğin kalınlığına göre ayarlanır. Günümüzde çeşitli ebatlarda hazır firketeler satılmaktadır. Çelik, aliminyum veya kaplama olarak yapılırlar. İyi bir firkete ilmeklerin üzerinde kolay kayması için pürüzsüz ve kaygan olmalıdır. Firkete oyalarının malzemesi de genellikle pamuk ipliğidir. Ancak …

Daha fazla »

Mekik Oyası

Mekik Oyası Mekik, iki düz yüzeyin orta noktalarından birbiri ile birleşmesinden meydana gelir. Orta kısmı kalın olup her iki tarafa doğru incelir, yani oval şekildedir ve uçları sivridir. İki parçanın birleşmesinden oluşan ağız kısmı çok az açıktır. Bu açıklık fazla olursa mekik içine sarılan iplik dışarı çıkar, bunun için açıklık …

Daha fazla »

Tığ Oyası

Tığ Oyası Tığ, bir ucu çengelli diğer ucu düz, 15-20 cm. uzunluğunda çelik, aliminyum, kaplama, plastik, şimşir ve fildişinden yapılan örgü aracıdır. Tığlar çaplarına göre seri halinde numaralandırılırlar. Küçük numaralar kalın, büyük numaralar ince tığların karşıtıdır. Tığ oyalarında daha çok pamuk ipliği kullanılmakta, ancak son zamanlarda sentetik ipliklerin tercih edildiği …

Daha fazla »

İğne Oyası

İğne Oyası Dünya literatürüne “Türk Danteli” olarak giren iğne oyalarının çok eskilere dayanan bir geçmişi bulunur. 1905 yılında yapılan Menfiz kazılarında bulunan örneklerde, milattan önce 2000’li yıllara dayanan dönemlerde insanların örgü tekniğini bildikleri saptanmıştır. Kaynaklar, iğne oyaları ile yapılan örgülerin XII. yüzyılda Anadolu’dan Balkanlar’a, oradan İtalya yolu ile Avrupa’ya yayıldığını …

Daha fazla »

Çuval Dokuma

Çuval Dokuma Çuvallar çadırın bir tarafına sıralanır. Motifleri ve renkleri ile çadır içinin başlıca süsünü meydana getirirler. Yörük kadını esvaplarını, eşyalarını, yiyeceğini, ununu, yani hemen her şeyini çuvallar içinde saklar. Çuvalların içine konulan eşyaların cinsine göre isim alırlar. Alyanak çuvalı, göklü çuval, un çuvalı (birkaç çeşit), tırıl çuval, kıl çuval, …

Daha fazla »

Heybe-Torba Dokuması

Heybe-Torba Dokuması Çobanların, sığırtmaçların azıklarını ve kasabaya veya komşu obaya gidenlerin küçük eşyalarını taşımakta kullanılır. Atın terkisinde yahut omuzda taşınabilir. Kilim, halı, sili, cicim tekniklerinde dokunabilir. Yaklaşık 30-40 yıl önce yaygın olan, el tezgahlarında dokunan bir dokuma türüdür. Heybeler, binek hayvanlarının semerinin altına serilir ve taşınan eşyalar içine konulurdu. Torba …

Daha fazla »

Sumak Dokuma

Sumak Dokuma Sumak dokuma; cicim ve ziliye benzerler. Motiflerin sınırları içinde, ayrı renkteki desen ipliklerinin çözgü çiftlerine devamlı olarak değişik şekillerde dolanmasıyla oluşturulan dokumalara verilen isimdir. Deseni iplikleri kendi alanında çözgülere sarıldıktan sonra bazen arkadan yana veya yukarı doğru dönerek, başka desen alanlarından sarılmaya devam eder. Bu dokumanın özelliği desen …

Daha fazla »