Çöl Bitkileri Susuz Ortamda Nasıl Yaşarlar?

Çöl Bitkileri Susuz Ortamda Nasıl Yaşarlar?

Dört mevsimin yaşandığı Akdeniz ikliminde bile bir çiçeği canlı tutmak için sık sık sulamak ve iyi bir bakım uygulamak gerekir. Aksi takdirde kısa süre içinde kuruyarak ölür. Çöllerdeki bitkiler ise kavurucu sıcağın altında aylarca tek damla su olmadan yaşar ve hatta filizlenirler.

Bu zorluklarla baş edebilmeleri için çöl bitkilerine çeşitli yöntemler uygulama yeteneği verilmiştir. Bunlardan biri de uykuda kalma yöntemidir. Kuraklık durumlarında uykuya yatan bu bitkiler kendilerini susuzluktan korurlar. Yağmurdan sonra ise çok süratli bir şekilde tohumlarını açar, yeşillenir ve fidelerini büyütürler. Çiçeklenme de bu kısa süre içinde oluşur. Böylece bitki tohum aşamasından tohum üretme aşamasına geçmek için suyun olduğu bu kısa süreyi kullanır ve bu şekilde hayatını devam ettirir.

Ancak çölde yağmurun ne zaman yağacağı belirsizdir. Eğer bitkilerin tüm tohumları sadece tek bir yağmur ile yeşillense ve sonra birden kuraklık gelse tüm tohumlar ölür ve bitki neslini devam ettiremez. bu nedenle çöl bitkileri sadece büyük yağmurlarda tohumlarının yeşillenmesini sağlayan özel mekanizmalara sahiptir. Bu bitkiler hotumların yeşillenme zamanını farklılaştırabilirler. Yağan ilk yağmurda tohum yüzeye çıkar. Ancak bitkide yeşillenmeyi engelleyici bir madde vardır. Bu maddenin etkisiz hale gelmesi ancak ikinci bir yağmurla olur ve yeşillenme ancak tekrar yağmur yağana kadar gerçekleşmez. Böylece bitki kendisini kuraklığın öldürücü etkisinden korumuş olur.

Bir cevap yazın