Çuval Dokuma

Çuval Dokuma

Çuvallar çadırın bir tarafına sıralanır. Motifleri ve renkleri ile çadır içinin başlıca süsünü meydana getirirler. Yörük kadını esvaplarını, eşyalarını, yiyeceğini, ununu, yani hemen her şeyini çuvallar içinde saklar. Çuvalların içine konulan eşyaların cinsine göre isim alırlar. Alyanak çuvalı, göklü çuval, un çuvalı (birkaç çeşit), tırıl çuval, kıl çuval, kırk budak çuvalı, küflen çuvalı, kılalı çuval, toplu çuval. Renkleri ve motifleri de ona göre seçilir. Çuvallar kilimlere nazaran daha koruyucu nitelikte, daha sıkı bir teknikle dokunur, iki yanında taşınmak için kolandan kulpları vardır, ağzı bağcıkla bağlanır. Bazı çadırlarda çuvalların çadırın iç mekanını orta direk hizasından ikiye ayıracak şekilde yerleştirilir.

Bir cevap yazın