Demircilik Hakkında Bilgi

Demircilik Hakkında Bilgi

Demir metali demir cevherinden elde edilir ve doğada nadiren element halinde bulunur. İçine nikel katılırsa paslanmaz çelik elde edilir ve bu eklenen malzemeye göre farklı şekillerde adlandırılır. Haddeden geçirilerek elde edilen saç levhaların paslanmasını önlemek için üst kısımları madeni yağla yağlanır. Demir en iyi emaye ile uyum sağlar. Demircilik, Türklerin en eski el sanatlarındandır ve Türk Milleti nezdinde saygın bir yere sahiptir.

Gerçekten Türk siyasi ve sosyal hayatında ata kutluluk derecesinde değer verdiren ve destanlarında ve yeminlerine bağlılığın dile getirildiği demir ve demirciliği de aynı kutsal mertebeye yükselten bu kültür Türkleri diğer topluluklardan çok farklı bir dünya görüşü ve yaşayış tarzına götürmüştür. Savaşçılık kabiliyetlerini demircilikle daha da güçlendirdikleri görülmektedir.

İlk büyük Türk İmparatorluğunu kuran Hunlar demircilik ve demir ustalığında çok ileri idi. Savaş araçlarına duyulan yoğun ihtiyaç, çadır ve arabaların bazı aksamlarının demirden yapılma zorunluluğu gibi etkenler, Hunların demircilik konusunda gelişmelerini zorunlu kılmıştır. Altay dağlarında bol miktarda demir cevherinin bulunması da madenciliğin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Günümüzde demirciliğin ilk ortaya çıktığı coğrafyanın Altaylar olduğu ve dolayısıyla Türkler tarafından oluşturularak bütün dünyaya yayılmış olduğu bilinmektedir.

Başlıca meslekleri madencilik ve demircilik olan bozkır Türklüğü, bu madenden mükemmel kılıç, kalkan, temren, kargı ve mızrak imal etmekteydi. Bu kılıçların hayvan figürlü kabzaları, altın levhalar ile kaplanır ve değerli taşlar ile süslenirdi. Aynı şekilde kayış uçları, kemer tokaları, ok kutuları, zırhlar, tolgalar ve kav mahfazaları da çoğunlukla altın ve gümüş kaplamalar ile kaplanırdı. Bütün bunlardan dolayıdır ki demircilik, bozkır Türklüğünün yerleşik hayat yaşayan toplumlar üzerinde kolayca hakimiyet kurmasında etkili bir unsur oluşturur.

Kaybolmaya yüz tutan sanat dalları içerisinde en şanslı olanı demirciliktir. İnsanların demire, demirle ilgili araç gereçlere olan ihtiyacının içerik değiştirmiş olmasına rağmen halen devam etmesi, bu sanat dalının varlığını korumasında en önemli etkenlerden biri olmuştur.

Demircilik mesleği kendi içinde dallara ayrılmaktadır. Bunlar:

Kara Demircilik: Balta, kazma, orak, saban, çapa, keser, dirgen vb. işlerin yapıldığı bu alana girmektedir.

Soğuk Demircilik: Nal, mıh, dövme, at, eşek ve katır nalı kesmek ve bunları dövmek vb. ürünlerin yapımı alana girer.

Çilingir: Kilit, tabanca, tüfek ve bunların aksamı ile tamiri, kaşağı ve anahtar gibi ürünler yapılır.

Tamircilik ve İnşaat Demirciliği: Mesleğin bu dalı, son dönemde karşımıza çıkmaktadır. Traktör tamiri, otomobil ve motorlu taşıt parçaları ve tamiri, inşaat demirleri, kapı, pencere ve duvar demirleri ve kaynak işleri bu alanın işleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir