HEM Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Mağduriyeti

HEM Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Mağduriyeti

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde çalışan öğretmenlerin, eğitim öğretim yılının başında ve sonunda gerçekleşen mesleki çalışmalarda ekders ücreti mağduriyeti devam ediyor.

HEM’de Çalışan Öğretmenlere Neden Ekders Ödemesi Yapılmıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde çalışan kadrolu öğretmenlerden, eğitim öğretim yılı başı ve sonunda yapılan eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarına katılanlara, Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 6. maddesi 3. fıkrasına göre 15 saat ek ders ücreti ödenmemektedir.

İlgili kararda “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” ifadesi yer almaktadır.

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde mesleki çalışmaların yapılabileceğine dair maddenin bulunduğu, fakat yaygın eğitim kurumları yönetmeliğinde böyle bir maddenin bulunmadığı tespiti yer almaktadır.

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre;

MADDE 38 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre;

MADDE 87- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının  ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur.

ibareleri yer almaktadır. Yaygın Eğitim Kurumları yönetmeliğinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile ilgili bir ibare bulunmadığından dolayı ek ders ödemesi gerçekleştirilememektedir.

Öte yandan; Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 05/06/2017 tarih ve E. 8277733 sayılı yazılarında şu ifadeler yer almaktadır;

B. Mesleki Çalışmaların Hedef Kitlesi

Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Din Öğretimi kurumlarında görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler

Burada da görüldüğü gibi yaygın eğitim kurumları ifadesi yer almamaktadır.

Yalnız Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde ‘Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları ve uygulanacak yöntemler’ başlığı altında;

MADDE 23 – (1) Kurslar, çevrede yapılacak kapsamlı eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları sonucuna göre planlanır ve düzenlenir. Merkezlerdeki öğretmenler, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için toplantı, görüşme, anket, gözlem ve benzeri bilimsel yöntemlerle öğretim yılı başında ve sonunda eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları yaparlar.

ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadelerin aynı düzeyde değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde çalışan ve mesleki çalışmalarını fiilen yerine getiren öğretmenlerin katıldıkları bu mesleki çalışmalarının karşılığında ek ders ücreti alabilmeleri için Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde gerekli çalışmalar yapılmalı ve öğretmenlerin mağduriyetine son verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir