İlköğretim Haftası Özlü Sözler

İlköğretim Haftası Özlü Sözler

 • Okumayı öğrenemeyen çuval taşımayı öğrenir.
 • Bilgisiz insan, meyvesiz ağaca benzer. Bilgisiz insan, meyvesiz ağaca benzer.
 • İlköğretim davası, insan olma, ulus olma davasıdır.
 • Yurt kalkınmasının temeli ilköğretimdir.
 • Okul, hayata hazırlanış değil hayatın ta kendisidir.
 • Öğrenim, aklın gücünü geliştirir.
 • Bilmemek ayıp değil, bilmediğini öğrenmemek ayıptır.
 • İlköğretim geleceğin temelidir.
 • Bilgisiz insanın dostluğundan, bilgili insanın düşmanlığı daha iyidir.
 • Okul gençliğe; insanlığı, saygıyı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi öğretir.
 • İlköğretimin değerini her yurttaşa anlatmak ulusal bir görevdir.
 • Bilen, bilmeyenden sorumludur.
 • Bilmek demek, yapmak demektir.
 • İnsan eğitim ile doğmaz, ama eğitim ile yaşar.
 • Bilgisiz insanın dostluğundan, bilgili insanın düşmanlığı daha iyidir.
 • Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın, çalışın, çalışın. (Bismarch-Bismark)
 • Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak Milli Eğitimle olur. (Atatürk)
 • Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer; sesi çok, içi boştur. (Sadi)
 • Eğitim, her ulusun hayat kaynağıdır. (Namık Kemal)
 • Bir tek şeye ihtiyacımız var: O da çok çalışmaktır.(Atatürk)
 • Eğitimin amacı, insanlarda bulunan yetenekleri geliştirmektir. (Eflatun)
 • Dünyada yapılması güç olan üç iş vardır: Çelik, elmas ve insan ruhunu işlemek. (B.Franklin)
 • İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.(Hz. Ali)
 • Her kötülük bilgisizlikten doğar. .(H.G.Wells)
 • İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yetişir. (Cervantes)
 • Ne kadar çok çalışırsan o kadar mesut olursun.(Charles Dickens)
 • Kalem kılıçtan keskindir. (Seneca)
 • Yüzyıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. (Kuon-Tuzu)
 • Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.(Moliere-Molyer)
 • Eğri ağaçlar, bahçıvan eline muhtaçtır. (Çin atasözü)
 • Bilgine her gün yeni bir şey eklemiyorsan, gün geçtikçe azalır.(Çin atasözü)
 • Eğitimsiz insan, ruhsuz bedene benzer. (Arap atasözü)
 • Hiç okuyanla okumayan bir olur mu? (Hz. Muhammed)
 • Eğitimle suç ve cezalar, güneşin önündeki buzlar gibi erir. (V.Hugo)
 • Eğitim; iyiyi, büyüğü, güzeli sevmektir. (E. Renan)
 • Eğitim, yetenekleri olgunlaştırır, ama yetenek yaratmaz. (Voltaire)
 • Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. (Emerson)
 • Eğitim görmek ile görmemek, ölülerle diriler arasındaki fark gibidir. (Aristo)
 • Eğitim, ekmek ve sudan sonra halkın en büyük gereksinmesidir. (Danton)
 • Eğitim, çocuğa bilmediğini öğretmek değildir; çocuğa yaşamasını öğretmek¬tir. (W.Livingston)
 • Eğitim görmekle görmemek, ölülerle dinler ara¬sındaki fark gibidir.(Aristo)
 • Bir ülke halkının eğitimi, sokaktaki davranışlarından belli olur. (E.De Amıcıs)
 • Bir okul açmak, bir cezaevi kapamaktır. (Danton)
 • Ana baba iyi eğitim almışlarsa çocuklar da görgülü olur. (Goethe)
 • Ağaç yaşken eğilir. (Türk Atasözü)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir