İnternet Nedir, Nasıl Keşfedilmiştir?

İnternet Nedir, Nasıl Keşfedilmiştir?

İnternet tüm dünyaya yayılmış dev bir bilgisayar ağıdır. Bu terim “uluslararası ağ” anlamına gelen “international network” sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. İnterneti kabaca tarif etmek gerekirse; merkezinde çok yüksek hızlı bağlantılarla birbirine bağlanmış sürekli çalışır halde olan bilgisayarların bulunduğu geniş bir bilgi ağı olduğunu söyleyebiliriz. İnternete bağlanabilmemiz için kendi bilgisayarımızı mutlaka bir internet servisi aracılığıyla bu ana bilgisayarlardan birine bağlamamız gerekir.

İnternet ilk defa 1962 yılında Amerika’da “Galatik Ağ” adı altında tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmaların ana konusu uluslararası düzeyde birbirine bağlı birden fazla veri kaynağına isteyen kişinin istediği yerden ulaşabileceğinin mümkün olabileceği fikriydi. Bu fikrin sahibi J.C.B Licklide isimli bilim adamıydı. 1965 yılında ilk defa iki bilgisayar arasında bağlantı kurulabildi. 1966’da ise bu durum daha da genişletilerek 4 farklı üniversitede bulunan bilgisayarlar birbirlerine bağlandı ve ilk defa küresel bir ağ oluşturuldu. Bunun adına da “Arpanet” adı verildi. Bu sisteme zamanla başka bilgisayarlar da bağlanmaya başladı ve 1972 yılında ilk defa e-mail gönderildi. 1983 yılı ise TCP/IP keşfedildi ve bu zamana kadar internet ağının ana halkası olarak kaldı.

Bir cevap yazın