Jandarma Çevre Koruma Timinin Görevleri

Jandarma Çevre Koruma Timinin Görevleri

 • Çevrenin ve ekolojik dengenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla, sorumluluk bölgesinde kontroller yapmak ve meydana gelebilecek kirlilikleri takip etmek,
 • Suların kirlenmesine neden olan evsel ve endüstriyel atıkların tespiti durumunda, mevzuatta belirlenen yönteme uygun olarak, numune almak ve İl Çevre Müdürlüğüne teslim etmek.
 • Tehlikeli atık ve tehlikeli kimyasalların taşınması işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek.
 • Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararlar gereği, acil müdahale planlarında kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 • Mahallinde çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti izlemek ve gerekli tedbirleri almak.
 • Jandarma Çevre Koruma Timleri ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunmasına yönelik olarak avlanma, toplama ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı alınacak önlemler kapsamında da şu görevleri yerine getirmektedir.
 • Tarihi eser, av hayvanları ve benzeri kültür ve tabiat varlıklarının kaçakçılığı suçunun işlenmesi durumunda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.
 • Kaçak yapılaşma, kaçak kesim ve diğer şekillerde orman alanlarının tahrip ve talan edilmesi, orman kaçakçılığı yapılması ve diğer orman suçlarının işlenmesi durumunda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.
 • Orman yangını çıkması muhtemel yerleri tespit etmek, buralarda alınacak önleyici tedbirleri belirlemek, orman yangını çıkması durumunda yangın nedenlerini araştırmak, yangın tespit kiti, video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak durumu tespit etmek.
 • Devlet malı niteliğindeki korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılması, bozulması, zarara uğratılması, izinsiz yurt dışına çıkartılması, alınıp satılması ve taşınması durumunda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.
 • Sit alanları ve orman alanlarında yapılan veya yapılmakta olan yapıları kontrol etmek, kaçak yapıların tespiti durumunda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.
 • Jandarma sorumluluk alanında, belediyelere, hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaçak yapılaşmanın tespiti durumunda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.
 • Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı hareketleri kontrol etmek, mevzuata aykırı durumlarda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.
 • Su Ürünleri Kanununa aykırı hareketleri kontrol etmek, mevzuata aykırı durumlarda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları ve durumu tespit etmek.
 • Sorumluluk bölgesinin çevre envanterini çıkarmak, kirlilik bölgeleri ve kirlilik sebepleri gibi hususları belirleyerek bilgi havuzu oluşturmak, gerekli istatistik ve analizleri yaparak hassas bölgelere yönelik önleyici tedbirleri belirlemek ve sonuçlarını ilgili makamlara bildirmek.
 • Emir verildiğinde, çevre, doğal hayat ve ekolojik dengenin korunması konularında Jandarma Birliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına eğitim ve teknik konularda destek sağlamaktır.
 • Çevre ve insan sağlığını bozan etkenlere engel olunması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında kurulan Jandarma Çevre Koruma Timlerinin faaliyete geçirilmesi ile önemli mesafeler kat edilmiştir.
 • Jandarma Genel Komutanlığı, daha temiz, daha güzel ve yaşanabilir bir ülke ve dünya için Çevre Koruma Timlerinin tüm ülke çapında yaygınlaştırılması çalışmaları ile çevre konusundaki faaliyetlerine bilinçli ve kararlı bir şekilde devam edecektir.

Bir cevap yazın