Kızılay Haftası Genel Açıklama

Kızılay Haftası Genel Açıklama

1863 ‘ de Cenevre’de (İsviçre) düzenlenen uluslar arası bir toplantıda, bütün dünyada halka yardımcı olacak derneklerin kurulması kararlaştırılmış, bu konuda bir de anlaşma imzalanmıştı Sonradan bu anlaşmayı Osmanlı Devleti de imzalamıştı Kızılay’ın kurulması bu anlaşmaya dayanır.1863 ‘ de Cenevre’de (İsviçre) düzenlenen uluslar arası bir toplantıda, bütün dünyada halka yardımcı olacak derneklerin kurulması kararlaştırılmış, bu konuda bir de anlaşma imzalanmıştı Sonradan bu anlaşmayı Osmanlı Devleti de imzalamıştı Kızılay’ın kurulması bu anlaşmaya dayanır.

11 Haziran 1868 ‘de İstanbul’da Kurulmuş ve 28 Nisan 1935’de adı, Atatürk tarafından “Kızılay” olarak değiştirilmiştir.

Kızılay’ın amacı: Uluslar arası Kızılay-Kızılhaç temel ilkeleri olan; insaniyetçilik, ayırım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkelerine bağlı olarak sağlık ve sosyal dayanışmayı desteklemek, sosyal refahın gelişmesine yardım etmektir.

KIZILAY’IN GÖREVİ:   

Savaşta veya hükümetin ilan ettiği olağanüstü hallerde;

  • Görevini yerine getirecek tıbbi araç gereçlerle ilaçları sürekli kontrol altında bulundurmak, bozulma ve eksilmeye mahal bırakmadan gerekenleri elden çıkarmak, yerine tazelerini, yenilerini koymak suretiyle stok seviyelerini korumaya çalışmak,
  • Hükümetin isteği üzerine göstereceği yerlerde hastaneler açmak, bulaşıcı hastalıklara karşı açılacak mücadeleye katılmaktır.

Barışta;

  • Dispanserler, sağlık merkezleri, hastaneler, amaçlarına uygun öğretici merkezler, rehabilitasyon hizmetleri açmak,  yönetmek,
  • Hemşire, hastabakıcı, sağlık teknisyeni vb. sağlık, kurtarıcı, ilk yardım elemanı yetiştirmek, diğer sağlık eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
  • Muhtaç hastalara tedavi yardımı yapmak,

Bir cevap yazın