Kızılay’ın Tarihçesi

Kızılay’ın Tarihçesi

11 Haziran 1868 tarihinde “Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulmuş, 14 Haziran 1877″de “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1923’te “Cumhuriyet”in ilanından sonra “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1935″te” Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve 1947″te de “Türkiye Kızılay Derneği” adını almıştır. Kısaca “KIZILAY” olarak ifade edilir. Kuruluşa “Kızılay” adını, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk vermiştir.

Kızılay’ın Temel İlkeleri

İnsaniyetçilik

Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye ve hafifletmeye çalışır. İnsan yaşamını, sağlığını ve insanlık onurunu korumayı amaçlar. Bütün uluslar arasında karşılıklı anlayış, dostluk, işbirliği ve sürekli bir barışı destekler.

Ayrım Gözetmemek

Hiçbir milliyet, ırk, din, cinsiyet, sosyal şart veya siyasal inanç farkı gözetmez. İnsanlara ıstırapları ölçüsünde, öncelikli ivedi ihtiyaçları karşılamaya çalışır.

Tarafsızlık

Düşmanlıklara taraf olmayarak ve siyasal, ırksal, dinsel, felsefi nitelikteki tartışmalara karışmayarak tarafsızlığını korur.

Bağımsızlık

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve uluslararası ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, insancıl faaliyetlerde kamu otoritelerinin yardımcısıdır. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç temel ilkelerine göre hareket olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

Hayır Kurumu Niteliği

Hizmetlerinde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

Birlik

Türkiye’de Türkiye Kızılay Derneği dışında, aynı amaçla ve herhangi bir isim altında başka bir teşkilat kurulamaz. Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları bütün yurdu kapsar.

Evrensellik

Aynı amaçla hizmet veren bütün yabancı ulusal kuruluşlarla aynı hakka sahip ve onlarla karşılıklı yardımlaşmakla görevli evrensel bir kurumdur.

Bir cevap yazın