Mine Sanatı Hakkında Bilgi

Mine Sanatı Hakkında Bilgi

Dekoratif amaçlarla metalin minelenmesi olayı çok eski çağlardan beri Mısır, Hint, Çin ve diğer ülkeler tarafından bilinmektedir. Hıristiyanlık devrinde Romalılar, Tetonlar, Seltler ve bazı diğer ülkeler, Avrupa topraklarında minecilikle uğraşmışlardır. Bizans medeniyetinde beşinci ve onuncu yüzyıllar arasında İstanbul’da mükemmeliyete ulaşmıştır. 11. ve 12. yüzyıllar içerisinde de bugünkü Almanya ve Fransa’da yayılmıştır. 16. yüzyılda Fransa’nın sanatsal minecilik olayı, yeni bir merkez olmuştur. Bu devir, kuyumculuk ve resim mineciliği konusunda çok önemlidir. Çok uzun sayılabilecek bir aradan sonra yirminci yüzyılın başlarında özellikle birinci dünya savaşından sonra mine yapma sanatı yeniden gelişme göstermiştir.

Mineler genellikle metal nesnelerin parlak kırmızı bir sıcaklıkta, camsı yüzey olacak şekilde kaplanmasıdır. Yüksek ısılarda çeşitli maddelerin eritilerek birleştirilmesiyle yapılır. Döküldüğünde erimiş kütle, kaba cam gibi parçalara dönüşür. Mine, toz şeklinde tatbik edilir. Isıtma sırasında mine tozu erir ve cam gibi olup sıkıca metal yüzeye yapışır. Kuyumcu mineleri; levha ve rozetlerde, sanayide ve kuyumculukta kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir