Özel Eğitim Performans Belirleme Formları

Rehberlik ve araştırma merkezlerine eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla müracaat eden bireylerin performanslarının en iyi şekilde belirlemek ve hazırlanan destek eğitim programlan ile uyumlu olmasını sağlamak için yedi özür grubuna yönelik Performans Belirleme Formları Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Performans Belirleme Formları il/ilçe rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitsel değerlendirme ve tanılamalarda kullanılacak.

Formların her özür grubunda müracaat eden öğrenci sayısı kadar çoğaltılacak.

Çoğaltılan bu formlar öğrenci dosyalarında bulundurularak, formda belirtilen süre kadar kullanılacak.

Performans Belirleme Formlarının kullanımından önce form üzerinde yer alan açıklamalar bölümündeki talimatlara dikkat edilecek.

Rehberlik ve araştırma merkezleri ile rehabilitasyon merkezleri arasında birlikteliğin sağlanması amacıyla bu formların il/ilçenizde bulunan özel eğitim rehabilitasyon merkezleri tarafından da kullanılması için İlgili bilgilendirmelerin rehberlik ve araştırma merkezi tarafından yapılması sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Belirleme Formları‘nı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Bedensel Engelliler Performans Belirleme Formu

Formu İndirmek İçin Tıklayınız…

Dil Konuşma Performans Belirleme Formu

Formu İndirmek İçin Tıklayınız…

Görme Performans Belirleme Formu

Formu İndirmek İçin Tıklayınız…

İşitme Performans Belirleme Formu

Formu İndirmek İçin Tıklayınız…

Zihinsel Engelliler Performans Belirleme Formu

Formu İndirmek İçin Tıklayınız…

İlginizi Çekebilecek Konular:

Ne Düşünüyorsunuz?