Sipsi Hakkında Bilgi

Sipsi Hakkında Bilgi

Sipsi, Ege ve Teke bölgesinde kullanılan nefesli çalgılar grubundandır. Bir Türk Halk Müziği çalgısıdır. Kabak kemane gibi Teke yöresi gurbet havası açışlarında sık duyulur. Başta Burdur olmak üzere Fethiye’den kuzeye doğru Denizli’ye kadarki bölge içerisinde sıkça kullanılan yöresel bir müzik aletidir.

Sipsinin boyu 15-25 cm uzunluğunda olmakla beraber boyu ve biçimi her çalan ve yapan ustaya göre değişir. İnce bir kamıştan yapılır. Tek parça veya iki ayrı parça halinde olabilir ama iki parçalı sipsiler daha yaygın ve kullanışlıdır. Sesin çıkmasını sağlayan ağızlık kısmına cukcuk, gövde kısmına da gödlek denilmektedir. Çam dallarının filizlerinden, söğüt dallarından, içi boş ot ve çavdarlardan ve kartalın kanat kemiğinden yapılan sipsilere de rastlanılmaktadır.

Üstte 5, altta 1 olmak üzere toplam 6 deliklidir. Delikler yörede yaygın olan ezgileri çalacak şekilde “Hüseyni” dizisine göre açılmıştır ve ses alanı sınırlı olduğundan diğer dizilerin çoğunun çalınması mümkün değildir. Ses alanı yaklaşık 1 oktav olan sipsilerde müzik icra edilirken ağızlığın üzerine diş ile baskı yapılarak bir yarım ses daha çıkartılabilir. Diğer nefesli çalgılarda olduğu gibi sipside de akort yapılamadığından değişik boyda sipsiler kullanılır. Daha çok bir eşlik çalgısıdır ve gurbet havaları, zeybekler, Teke havaları gibi ezgileri çalarken cura bağlama, üç telli, kabak kemane gibi çalgılarla güzel bir uyum oluşturur.

Günümüzde Ankara, Bolu, Burdur, Denizli, İzmir, Mersin, Rize, Sakarya, Trabzon illerinde müzik aletleri yapılmaya devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir